Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

ŞTIINŢA ŞTIINŢELOR ŞI ARTA ARTELOR

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Împătimirea sufletului de cele pământeşti şi trupeşti până la uitarea de Dumnezeu vine de la diavolul, care face ca, atunci când ni se leagă inima de cele pământeşti şi trupeşti, ea să devină vasul spurcat al patimilor, în loc să privească cu chibzuinţă spre cele de Sus şi să fie vas duhovnicesc şi templu al Duhului Sfânt. „Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona” (Matei 6, 24), lui Dumnezeu şi averilor lumeşti, lui Dumnezeu şi trupului, lui Dumnezeu şi lumii, lui Dumnezeu şi desfătărilor; de aceea, a şti să-ţi conduci trupul şi inima este ştiinţa ştiinţelor şi arta artelor. Sunt când trup, când suflet. Ce nestatornicie! Câtă nerecunoştinţă! Ce lene! Şi câtă îndelungă-răbdare de la Dumnezeu! Dar oare cât timp voi fi schimbător ca luna sau ca un caleidoscop? Întăreşte-mă, Doamne, fă-mă să stau pe piatra poruncilor Tale! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 239.