Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

SUPREMAŢIA SUFLETULUI

Sfântul Nectarie al Eghinei   pro(a)dus în lucru

Supremaţia sufletului asupra trupului este confirmată şi de docilitatea cu care trupul este condus, jertfindu-se pe sine, la sacrificiul faţă de ideile abstracte ale sufletului. Această dominaţie a sufletului şi osândirea trupului la moarte de către suflet în vederea impunerii principiilor, ideilor şi concepţiilor sale ar fi cu totul de neînţeles dacă sufletul ar muri odată cu trupul; dar un suflet muritor nu s-ar ridica niciodată la o asemenea înălţime; niciodată nu s-ar condamna pe sine la moarte alături de trup în vederea impunerii unor idei abstracte şi fără sens, pentru că nici o idee nobilă, nici un cuget nobil şi brav n-ar avea vreo importanţă pentru un suflet muritor. Prin urmare, un asemenea suflet e necesar să fie nemuritor.

Sfântul Nectarie al Eghinei, Un portret al omului, traducere de protopresbiter dr. Gabriel Mândrilă, Ed. Sophia / Metafraze, Bucureşti, 2015, p. 253-254.