Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

TAINA NEGRĂITEI IUBIRI DE OAMENI

Sfântul Nicolae Cabasila   pro(a)dus în lucru

Poate că cineva s-ar mira că Dumnezeu ne-a lăsat să avem parte mai mare la suferinţele şi la moartea Lui. Se vede că a vrut să lupte el singur, dar când a fost vorba de cununa biruinţei, îndată ne-a făcut şi pe noi părtaşi la ea. Aici e taina nespusei iubiri de oameni a Fiului lui Dumnezeu, iubire care covârşeşte toată mintea şi toată puterea de înţelegere. Căci abia după ce Hristos S-a răstignit, ne-am putut uni şi noi cu Domnul, câtă vreme până ce nu murise, noi n-avusesem nicio legătură cu El. Înainte de a muri, El era fiu preaiubit; în aceeaşi vreme noi eram nişte făcători de rele, robiţi patimilor şi înrăiţi la suflet. După ce, însă, Mântuitorul Şi-a dat viaţa pe Cruce, dobândindu-ne răscumpărarea şi zdrobind cătuşele diavolului, din acel moment am primit slobozenie şi înfiere şi ne-am făcut mădulare ale trupului care are drept cap pe Hristos. Din această pricină, tot ce se ţine de cap, devine şi al nostru. Şi anume, prin baia Botezului ne curăţim de orice păcat, prin taina Mirului ne facem părtaşi la darurile cele dumnezeieşti, iar prin Sfânta Cuminecare dobândim părtăşie la însăşi viaţa Domnului Hristos.

Sfântul Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii şi despre viaţa în Hristos, traducere de Pr. Ene Branişte şi Pr. Teodor Bodogae, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1992, p. 148-149.