Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

TÂLCUL LUCRURILOR ÎNCONJURĂTOARE

Sfântul Teofan Zăvorâtul   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Tălmăciţi tot ce vă înconjoară ori întâlniţi în cale în modul care vi se pare cel mai potrivit. Începeţi cu casa în care locuiţi şi tălmăciţi totul în ea: clădirea, pereţii, acoperişul, temelia, ferestrele, soba, mesele, oglinzile, scaunele şi celelalte. Treceţi apoi la locuitorii casei şi tălmăciţi ce sunt părinţii, fraţii, surorile, rudele, slujitorii, oaspeţii şi ceilalţi. Tălmăciţi şi obişnuita derulare a unei zile: trezitul, ziua-bună dată celor ai casei, prânzul, treburile casei, plecările, întoarcerile, băutul ceaiului, trataţiile cu prăjituri, cântatul, ziua şi noaptea, somnul şi celelalte.

Luaţi-vă din nou ca îndrumător pe Sfinţitul Tihon din Zadonsk. El a scris patru cărţi cu astfel de tălmăciri, numite Comoară duhovnicească din lume adunată. Luaţi-le şi citiţi-le. Văzând apoi cum face el, obişnuiţi-vă să faceţi asemenea. Sau preluaţi chiar tălmăcirile lui. Dacă citirea acestor cărţi o să vi se pară o treabă prea îndelungată, Sfântul are şi o variantă prescurtată a tălmăcirilor, numită Felurite întâmplări şi tâlcuirile lor duhovniceşti (vezi ediţia românească), în care a tâlcuit 146 de întâmplări. Nu vă va fi greu să le citiţi pe toate cu atenţie, mai ales că ele cuprind ceea ce vă interesează. Alegeţi cum anume, dar faceţi neapărat ceea ce v-am propus.

După ce veţi face aşa, veţi vedea în fiecare lucru o carte sfântă deschisă sau un capitol dintr-o carte. Atunci orice obiect, preocupare ori treabă vi-L va aminti pe Dumnezeu. Veţi păşi prin lumea materială ca prin lumea duhului. Totul vă va vorbi despre Domnul şi vă va îndrepta şi mai mult atenţia înspre El. Dacă veţi adăuga de fiecare dată la această aducere-aminte frica de Dumnezeu şi evlavia în faţa măreţiei Sale, atunci de ce fel de învăţători şi de îndreptători veţi mai avea nevoie?

Dar trebuie desigur şi multă strădanie, atât a minţii, cât şi a inimii. Să nu aveţi milă de dumneavoastră. Dacă veţi avea milă, vă veţi pierde. Dacă nu veţi avea milă, vă veţi mântui. Renunţaţi la acel obicei dăunător care ne stăpâneşte deseori aproape pe toţi: nu ne precupeţim efortul pentru nici un fel de treabă, în afară de mântuire, pentru care devenim zgârciţi. Ni se pare că este suficient să ne gândim şi să vrem, şi treaba este gata. Dar de fapt nu este aşa. Problema mântuirii este prima problemă. După importanţa lucrării este şi efortul depus. Străduiţi-vă, pentru Dumnezeu! Încă puţin şi veţi vedea roadele. Iar dacă nu vă veţi trudi, veţi rămâne cu mâinile goale şi nu veţi fi bună de nimic. Să vă izbăvească Dumnezeu de aceasta!

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Ce este viaţa duhovnicească şi cum să te apropii de ea?, traducere de Elena Dulgheru, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1997, p. 207-208.