Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

TITIREZUL

Sfântul Vasile cel Mare   pro(a)dus oferit din data de 14 iulie 2012

„Să răsară pământul” (Facerea 1, 11) – această mică poruncă s-a prefăcut îndată într-o puternică lege a naturii şi într-o raţiune măiastră. Porunca aceasta a săvârşit miile şi miile de însuşiri ale plantelor şi ale arborilor mai iute decât un gând de-al nostru. Pământul are în el şi acum această poruncă şi-l sileşte, în fiecare anotimp al anului, să dea la iveală puterea pe care o are pentru răsărirea plantelor, seminţelor şi arborilor. După cum titirezul, după ce a fost fixat în vârf se învârteşte în continuare de la cea dintâi poruncă, se continuă în tot timpul care urmează până ce se va ajunge la sfârşitul obştesc al universului.

Spre acest sfârşit să ne grăbim şi noi toţi, plini de rod şi fapte bune, ca, fiind sădiţi în casa Domnului, să înflorim în curţile Dumnezeului nostru, în Hristos Iisus Domnul nostru, Căruia fie slava şi puterea în vecii vecilor. Amin. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Hexaemeron, traducere de Pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1986, p. 130.