Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

VASUL PLIN

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Vezi că într-un vas plin nimic nu mai încape. Aşa este şi inima omului, întrucât seamănă cu un vas. De se va umple cu dragostea lumii acesteia şi cu îngrijirea de lucrurile lumeşti, nu va încăpea în ea cuvântul Domnului şi astfel va rămâne stearpă. Iată de ce „grija acestei lumi” este asemenea spinilor, care înăbuşă sămânţa cuvântului lui Dumnezeu „şi îl fac neroditor” (Matei 13, 22). Mai citim că aceia care au fost chemaţi la Cina cea mare a Împărăţiei Cereşti, „toţi, parcă înţeleşi, au început să-şi ceară iertare. Cel dintâi a zis: Ţarină am cumpărat şi trebuie să ies ca s-o văd; te rog, iartă-mă. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; te rog, iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni” (Luca 14, 18-20). Toate acestea nu sunt altceva decât împătimiri de lucrurile cele vremelnice şi lumeşti, care au umplut inima şi au făcut-o să nu mai poată primi în sine Cuvântul Domnului, întrucât acesta nu mai încape. Şi, în acest chip, omul cel plin de deşertăciunea lumească, chiar de aude propovăduirea şi chemarea Cuvântului lui Dumnezeu, nu îl ascultă şi nu i se supune, astfel făcându-se nevrednic de Cina cea mare, adică de Împărăţia Cerurilor, cu toate că robii Domnului – Prorocii, Apostolii şi Propovăduitorii – îl îndeamnă a merge într-acolo. Întâmplarea şi cugetarea aceasta te învaţă să te fereşti de iubirea lumii, de care se împătimeşte inima omului, şi să te rogi lui Dumnezeu dimpreună cu David aşa: „Întoarce ochii mei ca să nu vadă deşertăciunea” (Psalmul 118, 37). Iar dacă te-ai împotmolit în acea zădărnicie, străduieşte-te în orice chip să te izbăveşti de ea prin mila lui Dumnezeu, ca să nu te înfăţişezi şi tu dimpreună cu cei care s-au lepădat de Cina cea preadulce. „Mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi” – aşa încheie Domnul pilda aceasta (Matei 22, 14).

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 123.