Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

VEGETAŢIA

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

În existenţa lumii vegetale găsim o dovadă palpabilă a omniprezenţei lui Dumnezeu şi a lucrării Sale proniatoare. Există oare vreun loc pe pământ în care vegetaţia să nu-şi facă simţită prezenţa? Ea acoperă câmpiile, se caţără pe povârnişurile inaccesibile ale munţilor de piatră, răzbeşte în pustiuri, sloboade rădăcini în apă şi printre ape, pe ostroave nelocuite. Şi cine o creşte şi o împodobeşte în cele mai frumoase şi mai felurite forme şi culori? Domnul Dumnezeu. Domnul astfel o îmbracă. Dar dacă Domnul îmbracă astfel, cu atâta grijă, firul de iarbă, părăsi-ne-va oare pe noi? Fie şi o singură clipă; îl va uita, oare, Dumnezeu pe om? „Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?” (Matei 6, 30; Cf. Luca 12, 28). Dacă Dumnezeu dă viaţă în fiece clipă firului ierbii şi nu-l lasă să moară, înceta-va, oare, să-mi dea viaţă mie? Nu. Dacă firul ierbii este îmbrăcat şi menţinut în viaţă de Domnul, în mine Domnul vieţuieşte mereu, ca într-un templu, dacă nu-L îndepărtez de bunăvoie prin păcatele mele. „Nu ştiţi oare că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?” (1 Corinteni 3, 16). În ceea ce priveşte templul, ia aminte că apostolul spune despre creştin că este templu fiindcă în el viază Duhul lui Dumnezeu. Deci în templele (bisericile) creştine vieţuieşte neîncetat Dumnezeu. Biserica este sfântă. Să ne apropiem de ea cu evlavie. Credincioşii care vin să se roage în biserică înaintea Domnului îşi simt inima plină de sfinţenie. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 443-444.