Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

VIAŢA ÎN HRISTOS

Sfântul Nicolae Cabasila   pro(a)dus în lucru

În ce priveşte viaţa noastră viitoare, ne va fi dat să o trăim ca nişte dumnezei în jurul marelui Dumnezeu, să devenim moşteni la aceleaşi bunuri ca şi El şi chiar să ajungem să stăpânim împărăţia Lui – bineînţeles, dacă nu cumva ne vom orbi de bunăvoie în restul vieţii pământeşti şi dacă nu vom spinteca cu mâinile proprii haina noastră împărătească. Căci în cealaltă vreme a vieţii noastre numai un singur lucru ni se cere: să păstrăm binefacerile şi darurile împărtăşite de Hristos şi să nu lepădăm cununa, pe care cu atâtea oboseli şi strădanii ne-a împletit-o Mântuitorul. Doar aceasta şi este viaţa în Hristos, viaţa pe care o câştigă Tainele Sfinte, la care bineînţeles se adaugă şi strădania binevoitoare a omului.

Sfântul Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii şi despre viaţa în Hristos, traducere de Pr. Ene Branişte şi Pr. Teodor Bodogae, Ed. Arhiepiscopiei Bucureştilor, Bucureşti, 1992, p. 149.