Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

VIERMELE

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Vezi un trandafir sau un măr frumoase pe dinafară, dar stricate pe dinăuntru de un vierme veninos, prin aceasta devenind pentru om nu doar nefolositoare, ci şi vătămătoare. Întocmai e şi fapta omenească: pe dinafară pare a fi bună, dar dacă izvorăşte dintr-o inimă ce se adapă din iubirea de sine, din trufie şi din mândrie, atunci nu-i foloseşte omului la nimic, ba îi mai este şi spre păgubire. Căci unul ca acesta nu dă slavă lui Dumnezeu, de la Care tot binele purcede şi el îşi însuşeşte ceea ce este doar a lui Dumnezeu, întrebuinţând darurile Domnului întru răutăţile sale şi pentru a sa proslăvire şi nu spre slava Domnului; astfel se aşază pe sine, ca pe un idol însufleţit, în locul pe care trebuie să i-L dea numai lui Dumnezeu. Făcând acestea, el se desprinde de Dumnezeu, se depărtează cu inima de Dânsul şi cade în patima idolatriei duhovniceşti, care este urâciune înaintea Domnului. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 115.