Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

ZORII ZILEI

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 2 iulie 2013

Vezi un răsărit de soare şi începutul unei zile. Aici ai din belşug prilejuri pentru a cugeta la bunătatea Domnului şi pentru a te minuna de ea. 1) Când trece soarele de cealaltă parte a pământului şi se lasă noaptea, atunci ni se pare deja că el oarecum nici nu mai este; însă îndată ce răsare iarăşi, ca şi cum din nou l-ar face Ziditorul, marele luminător îţi aminteşte că atât el, cât şi tu aţi dobândit fiinţă de la Făcătorul. 2) Îţi aduce aminte despre Soarele Dreptăţii, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Care a murit şi a înviat din morţi. Aşa precum coboară şi se ridică soarele cel materialnic, asemenea şi Hristos, venind pe pământ şi săvârşind lucrarea cea mare a mântuirii noastre, S-a pogorât în mormânt şi iarăşi S-a înălţat. Şi aşa precum soarele, răsărind, le luminează pe toate de sub cer, bucurându-i şi încălzindu-i pe toţi, asemenea şi Hristos, înviind din morţi, a luminat întreaga lume şi a revărsat lumina Sa prin Apostolii Săi ca prin nişte raze duhovniceşti, încălzind şi veselind inimile tuturor. 3) Îţi arată învierea morţilor ce va să fie. După cum soarele, coborând sub pământ, se ridică iarăşi, aşa se vor înălţa şi trupurile îngropate în ţărână ale celor ce-au murit şi „cei drepţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor” (Matei 13, 43). 4) Răsare soarele şi din nou se face dimineaţă. Asemenea şi binefacerile Domnului se înnoiesc şi se revarsă peste noi; iar prin faptul că n-am pierit ni se vădeşte bunătatea şi mila lui Dumnezeu. 5) Răsare soarele şi pe toate le luminează şi le încălzeşte. Aşa ni se arată şi bunătatea Domnului, care pe cel drept îl bucură, îl veseleşte, îl luminează, îl desfată şi îl încălzeşte, iar pe cel păcătos îl atinge cu razele iubirii Sale şi îl „duce la pocăinţă” (Romani 2, 4); şi „luminează pe tot omul care vine în lume” (Ioan 1, 9), „deschide mâna Sa şi satură pe tot cel viu de bunăvoire” (Psalmul 144, 16). Din această întâmplare ne învăţăm, iubite creştine, să-I mulţumim din inimă lui Dumnezeu pentru cele trei mari binefaceri pe care le săvârşeşte cu noi: pentru zidirea noastră, pentru răscumpărare şi pentru minunata Sa Pronie ce-o are pentru noi. Să-i zicem dar Lui cu duh plin de bucurie: „Slavă Ţie, Dumnezeule, Celui Ce ne-ai făcut pe noi! Slavă Ţie, Celui Ce ne-ai răscumpărat pe noi! Slavă Ţie, Celui Ce Te îngrijeşti de noi, nevrednicii! Binecuvântat eşti în veci! Amin”.

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 129.