Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

ROUA   Sfântul Ignatie Briancianinov

Dincolo de îngrădirea mănăstirii, înspre apus, se întindea o pajişte largă. Pe atunci ea era acoperită cu iarbă deasă şi fragedă, cu flori sălbatice felurite, care înfloreau fără nici o grijă şi răspândeau o bună mireasmă, fiind în deplină slobozenie şi în largul lor. În ziua aceea s-a pogorât peste ele belşug de rouă. Nenumăratele ei picături se întrezăreau pe ...

RUGĂCIUNILE DE ÎMPĂRTĂŞIRE   Sfântul Ioan din Kronstadt

Unii consideră că dacă vor zice toate rugăciunile rânduite înainte de împărtăşire vor căpăta de la Dumnezeu bună sporire şi iertare de păcate, socotind că nu mai este nevoie să se pregătească într-alt chip, îndreptându-şi inima spre Dumnezeu, pentru îmbunătăţirea celor dinlăuntrul lor; aşa interpretează ei rânduiala de dinainte de împărtăşire. Cine vine la Sfânta Cuminecătură trebuie să aibă în ...

TRANSPARENŢA   Sfântul Ioan din Kronstadt

Razele soarelui străbat aerul transparent care se contopesc, ca să spunem aşa, cu lumina, deşi aceasta, ca un element subtil ce este, poate oricând să îl părăsească. Apa de izvor, cristalul, sticla sunt de asemenea străbătute de lumini şi se fac una cu ea. Numeroase corpuri capabile să reflecte sau să refracte lumina sunt scăldate sau strălucesc de lumina soarelui, ...