Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

ADĂPOSTUL   Sfântul Tihon din Zadonsk

Vezi un om pribeag care, neavând casa lui, s-a adăpostit pentru o vreme într-o casă străină. Să-ţi amintească întâmplarea aceasta că noi suntem călători şi venetici în lume: „căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie”, după cum grăieşte Apostolul (Evrei 13, 14). De aici vedem că mai devreme sau mai târziu va ...

EMIGRANTUL   Sfântul Tihon din Zadonsk

Vedem în lume că oamenii se strămută dintr-un loc în altul, dintr-o localitate în alta, dintr-un sat în altul, dintr-un oraş în altul şi toată averea mobilă o iau cu ei. Aceşti oameni se numesc emigranţi. Tot aşa şi creştinii adevăraţi, care au în inimile lor credinţa vie, ca o făclie, emigrează cu inimile şi cugetele lor din lumea aceasta ...

PATRIA   Sfântul Ioan din Kronstadt

Iubeşte-ţi patria pământească şi pe părintele ei. Ea te-a educat, te-a instruit, te-a făcut să însemni ceva printre oameni, ţi-a dat respectul ce ţi se cuvine, îţi dă de toate. Dar trebuie să-ţi iubeşti cu deosebire patria cerească, pe Părintele veacului ce va să vină; acea patrie este, de bună seamă, mult mai scumpă şi mai vrednică de cinstire decât ...

STĂRUINŢA CĂLĂTORULUI   Sfântul Tihon din Zadonsk

Vezi că aceia care râvnesc să ajungă într-un oraş sau într-un alt loc oarecare nu stau, ci merg cu stăruinţă pe acel drum care îi duce într-acolo. Asemenea şi cei ce se silesc a ajunge în cetatea cerească, Ierusalimul cel de Sus, nu zăbovesc, ci săvârşesc calea ce-i poartă spre acel oraş, adică merg pe cărările evlaviei, unde le este ...