Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

MONAHISMUL   Arhiepiscopul Iustinian Chira

Peste acest pământ, pe care oamenii îl scaldă în sudori, în lacrimi şi valuri de sânge, s-ar stârni mânia lui Dumnezeu dacă n-ar fi aceşti smeriţi slujitori ai Săi, călugării, care, oricât ar fi de neputincioşi, sunt iubiţi de Domnul, pentru că numai ei au ascultat cuvântul Fiului lui Dumnezeu Care a zis: „Cel ce vrea să vină după Mine, ...

POARTA ŞI UŞA   Sfântul Nicolae Velimirovici

Acestea sunt de asemenea simboluri ale lui Hristos, după înseşi cuvintele Lui: „Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui” (Ioan 10, 9). Pe nici o altă cale nu este cu putinţă să intri în Împărăţia Cerurilor. Însă „poarta” este strâmtă, tot după cuvintele Mântuitorului Hristos. Pentru ce este strâmtă? Pentru ca omul să se strecoare ...

TĂIEREA VOII   Avva Dorotei

Şi precum omul mergând pe drum şi aflând un buştean, şi înlăturându-l mai face o parte din drumul lui, aşa e cu cel ce înaintează tăindu-şi voia lui. Căci tăindu-şi voia lui câştigă despătimirea şi, prin despătimire, vine cu Dumnezeu la desăvârşita nepătimire. El poate, pe o scurtă distanţă de drum să-şi taie zece voi. El vede ceva cu gândul ...