Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

FAŢA OMULUI   Sfântul Nectarie al Eghinei

Alcătuirea sufletească e cea care dă chip alcătuirii trupeşti; dictonul „cum e sufletul, aşa e şi înfăţişarea” e neîndoielnic foarte adevărat; iar dispoziţia vădită de suflet odată cu trecerea timpului se imprimă ca o constantă a expresiei chipului, care devine un fel de oglindă a dispoziţiei aflate în suflet; căci muşchii şi oasele obişnuiesc să primească o conformaţie similară celei ...

JOACA RESPONSABILĂ   Sfântul Ioan din Kronstadt

Viaţa pe care o trăim acum nu este o glumă, o joacă, deşi oamenii o iau drept glumă sau joacă. Se joacă iresponsabil cu timpul care le-a fost dat spre a-şi pregăti veşnicia, se joacă cu cuvinte fără rost. Se adună în ospeţie, stau şi pălăvrăgesc, apoi încep să se joace, într-un fel sau altul. Se adună la teatru, unde ...

NĂZUINŢA SPRE LUMINĂ   Sfântul Ioan din Kronstadt

Aici pe pământ, toate năzuiesc spre lumina soarelui, a lunii sau a focului, şi nu vor, le e urât şi tânjesc când se află în întuneric; dar marea majoritate a oamenilor nu caută lumina veşnică a Împărăţiei Cerurilor şi nu se înspăimântă de întunericul veşnic şi de nepătruns; ba chiar multora le place să fie în întunericul păcatului, şi nu ...

TÂNĂR ŞI BĂTRÂN   Părintele Ilie Cleopa

De vedem la copacii cei tineri coaja netedă şi plină de viaţă, iar la cei bătrâni coaja plesnită, zbârcită, crăpăcioasă şi aspră, şi acest lucru întru gândirea tinereţii şi a bătrâneţii oamenilor să ne aducă pe noi. Deoarece cu toţii vedem cum oamenii cei tineri sunt plini de viaţă şi au faţa trupului netedă şi veselă, iar oamenii cei bătrâni ...