Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

CARTEA LUMII

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 27 iulie 2013

Lumea, opera Dumnezeului celui Viu, a lui Dumnezeu cel plin de înţelepciune, musteşte de viaţă. Pretutindeni se găseşte viaţa şi înţelepciunea, pretutindeni descoperim expresia gândirii, în ansamblu ca şi în fiecare detaliu. Iată adevărata carte din care se poate învăţa, deşi mai puţin explicat decât prin Revelaţie, să cunoaştem pe Dumnezeu. Înainte ca lumea să fie, Dumnezeu singur era viu şi infinit. Iar când lumea a fost chemată din neant la existenţă, Dumnezeu, desigur, n-a devenit o fiinţă finită; toată plinătatea vieţii şi a infinitului locuieşte în El. Dar această plenitudine de viaţă şi de infinit se exprimă, de asemenea, în creaturile vii şi organizate, al căror număr este aproape infinit şi care sunt înzestrate cu viaţă. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea întru Hristos, traducere de diac. Dumitru Dura, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 1995, p. 62-63.