Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

IDEEA FIXĂ

Sfântul Ioan din Kronstadt   pro(a)dus oferit din data de 2 iulie 2013

Când îl vezi pe câte unul, silit de diavolul, că-şi ţine inima în prinsoarea vreunui lucru de nimic, având, cum se spune, „une idée fixe”, care îl face să sufere, să-ţi vorbească de ea până te plictiseşte, nu-ţi ieşi din fire, ci cunoscând că aceasta e o boală sufletească ce vine de la diavolul, fii blând şi calm, îndreaptă-te către Dumnezeu îndată şi citeşte în linişte, cu credinţă nezdruncinată, troparul icoanei celei nefăcute de mână: „Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greşelilor noastre, Hristoase Dumnezeule, Cel ce ai binevoit să Te înalţi cu trupul pe Cruce ca să izbăveşti făptura Ta de chinurile vrăjmaşului; pentru aceasta mulţumire îţi aducem Ţie, Celui ce cu bucurie ne umpli pe toţi, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuieşti lumea”. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 124.