Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

MUZICA LUI ARVO PÄRT

Mitropolitul Ilarion Alfeiev   pro(a)dus oferit din data de 7 iunie 2013

Arvo Pärt este un compozitor a cărui operă vizionară este motivată religios de limbajul muzicii sale, înrădăcinat în Tradiţia Bisericii. Pärt este nu numai un creştin ortodox credincios, ci şi un om al Bisericii angajat, care trăieşte o intensă rugăciune şi viaţă spirituală. Bogăţia experienţei sale duhovniceşti lăuntrice dobândite prin trăirea Tainelor Bisericii este pe deplin reflectată în muzica sa, care este eclezială şi sacră atât în formă, cât şi în conţinut.

Se poate ca simplitatea, armonia şi chiar monotonia palpabilă a muzicii lui Pärt să corespundă căutării spirituale a omului contemporan. Iubitorii de muzică din secolul XXI, obosiţi de schimbare şi de iubirea de sine, găsesc mângâiere şi odihnă în aceste triade nepretenţioase. Ascultătorul, dezobişnuit treptat de linişte, dobândeşte, prin aceste acorduri line, dorita pace lăuntrică. Tânjind după „muzică îngerească”, se împărtăşeşte de lumea de Sus prin această asemănare de monodie înrudită cu regularitatea slujbelor bisericeşti. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Mitropolitul Ilarion Alfeiev, Cântul inimii – puterea cuvântului şi a muzicii (MIA), traducere de Laura Mărcean & Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2012, p. 24-25.