Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

PURUREA MIŞCĂTOARE

Sfântul Nectarie al Eghinei   pro(a)dus în lucru

Pururea mişcătoare, sufletul şi mintea omului caută să şi le supună pe toate, având exigenţe puternice, încât nici chiar neputinţa sau slăbiciunea trupului nu-l descurajează; în timp ce e lipsit de toate, caută să ajungă domn peste toate; înverşunarea, forţa inamicilor nu-l sperie defel; încrederea sa stă în puterea spirituală de neînvins; aceasta înarmează mâinile goale cu arme înfricoşătoare pentru vrăjmaşi; aceasta îmbracă trupul cu o armură de nestrăpuns, aceasta născoceşte nesfârşite mijloace de a izbândi şi află căile de a susţine îndrăzneţele sale cerinţe. Se impune asupra trupului, care, asemenea unui credincios, râvnitor şi preaiscusit slujitor duce la împlinire fidel şi precis cele poruncite. În sfârşit, mintea, prin conlucrarea cu trupul, învinge; dar imediat ce i s-au împlinit dorinţele cele mai nesătule, iată că iarăşi dă la iveală alte năzuinţe.

Sfântul Nectarie al Eghinei, Un portret al omului, traducere de protopresbiter dr. Gabriel Mândrilă, Ed. Sophia / Metafraze, Bucureşti, 2015, p. 30.