Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

PUTEREA FOCULUI

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Vezi că, arzând, focul se îndreaptă mereu spre înălţime şi, oricât l-ai împiedica, el nu-şi schimbă lucrarea, ci tinde pururea s-ajungă sus, căci aşa e firea lui. Întâmplarea aceasta îţi arată că asemenea lucrează şi adevărata dragoste de Dumnezeu. Inima care s-a aprins dintru această dragoste năzuieşte pururea spre miezul său, Fiinţa preaiubită, şi nimic din ce-i stă împotrivă nu o poate aţine. Nici frumuseţea, nici plăcerea, nici slava, nici frica, nici sabia şi nici moartea n-o poate împiedica. Pavel, vasul cel ales al lui Hristos, a cunoscut asupra sa puterea acestei iubiri şi a zis cu toată încredinţarea: „Nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici înălţimea, nici adâncul şi nici o altă făptură nu va putea ne să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru” (Romani 8, 38-39). Pentru o dragoste ca aceasta, plăcerea lumii întregi este amărăciune, frumuseţea – putreziciune, slava – nimicnicie, împărăţirea – silnicie şi înrobire. Un asemenea om stă cu picioarele în ţărână, însă cu inima este în Ceruri; cu trupul se află pe pământ, însă cu duhul – în Cer se găseşte; cu oamenii vieţuieşte, însă duhul său stă înfăţişat înaintea Preaiubitului Dumnezeu şi I se închină Lui; prin credinţă, „ca prin oglindă, în ghicitură” (1 Corinteni 13, 12), Îl vede pe El; cu trupul mănâncă şi bea, însă cu duhul râvneşte neîncetat hrana cea cerească, grăind împreună cu David: „În ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule” (Psalmul 41, 1). Cugetând unele ca acestea, vei învăţa să te străduieşti a gusta şi a vedea cât de bun este Domnul şi să-L rogi să aprindă El Însuşi scânteia iubirii Sale în inima ta: căci dragostea cea adevărată, întrucât de la Dumnezeu vine, la Domnul se şi întoarce.

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 67.