Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

REVĂRSAREA DARURILOR

Sfântul Tihon din Zadonsk   pro(a)dus oferit din data de 11 iulie 2012

Vezi că geamul, pe lângă faptul că primeşte lumina în sine, o lasă pe aceasta să intre şi în odaie; sau soba se încălzeşte nu doar pentru ea însăşi, ci şi pentru a te odihni pe tine. Acelaşi lucru e cuprins şi în alcătuirea trupului: ochii văd nu doar pentru ei, ci şi pentru trupul întreg; urechile aud nu doar pentru ele însele, ci pentru tot trupul; nările nu doar pentru ele simt mirosul, ci pentru trupul întreg; stomacul nu primeşte hrana doar pentru el, ci pentru tot trupul; mâinile lucrează nu doar pentru sine, ci pentru trupul întreg; picioarele nu merg doar pentru ele, ci şi pentru celelalte mădulare. Acelaşi lucru îl băgăm de seamă şi la celelalte făpturi: soarele de pe cer nu străluceşte numai sieşi, ci pentru toată zidirea; norii nu ţin apa întru ei, ci o revarsă pe pământ; pământul nu ţine roadele în sine, ci le creşte pentru toţi. Aşa să cugeţi şi despre toate celelalte. Din acestea învăţăm că din darurile pe care ni le dă Dumnezeu noi trebuie să împărţim câte ceva şi pentru folosinţa aproapelui nostru, căci darurile Domnului sunt făcute pentru toţi îndeobşte. Cel chibzuit trebuie să-şi folosească priceperea nu doar pentru sine, ci şi spre trebuinţa aproapelui său, iar avuţia trebuie să-i slujească nu doar celui bogat, ci şi altora. Aşa să facem şi cu celelalte: acestea toate sunt talanţii Domnului nostru, pentru care vom da răspuns înaintea Lui în ziua venirii Sale (Matei 25, 14-30). Căci toate pe care le avem nu sunt bunurile noastre, ci ale Domnului şi ne sunt date de la Dumnezeu nu doar pentru noi înşine, ci şi pentru aproapele nostru. Iar dacă cineva nu împarte celorlalţi din bunătăţile Domnului care i-au fost date lui, acela păcătuieşte împotriva lui Dumnezeu, Care l-a umplut cu dăruirile Sale, şi pentru aceasta va fi chinuit în ziua Judecăţii lui Hristos. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p. 108.