Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

ÎNSEMNĂTATEA LUCRURILOR   Sfântul Ioan din Kronstadt

Priveşte orice lucru din această lume ca pe o umbră inconsistentă şi nu-ţi lega inima de nimic. Alipeşte-te de Singurul Dumnezeu nestricăcios, nevăzut şi plin de înţelepciune, „neprivind noi la cele ce se văd, ci la cele ce nu se văd, fiindcă cele ce se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt veşnice” (2 Corinteni 4, 18).  + ...

ÎNTÂMPLAREA CA SEMN   Sfântul Nicolae Velimirovici

Adeseori noi, pe neaşteptate, la un anumit ceas, întâlnim un om care izgoneşte întunericul adunat în sufletul nostru, rezolvând pe nepusă masă vreo problemă cu care ne confruntăm. Nu arareori se întâmplă să auzim de la vreun alt om un cuvânt care ne atinge sufletul, ori să spunem cuiva vreun cuvânt de îmbărbătare. Sau deodată primim o scrisoare de la ...

ÎNŢELEPCIUNEA ANIMALELOR   Sfântul Nectarie al Eghinei

Cel care supune observaţiei un animal anume poate, desigur, să determine care sunt limitele ştiinţei şi înţelepciunii aceluia? Înţelepciunea şi priceperea animalelor au un caracter particular: fiecare animal are înţelepciunea corespunzătoare lui; înţelepciunea unui animal nu se înrudeşte câtuşi de puţin cu înţelepciunea altui animal dintr-o altă clasă şi nu au acelaşi fundament, pentru că nu au ca temei raţiunea, ...

ÎNTRECE STELELE DE PE CER   Sfântul Nicolae Cabasila

Este oare vreo mărturie mai puternică a Bunătăţii lui Dumnezeu şi a iubirii Lui de oameni decât curăţirea sufletului nostru de întinăciunea păcatului prin spălarea cu apă, decât dobândirea Împărăţiei Cereşti prin ungerea du Sfântul Mir sau, în sfârşit, decât ospătarea împreună cu Cel Ce Şi-a dat trupul şi sângele pentru noi? Prin Sfintele Taine oamenii ajung Dumnezeu şi Fii ...

ÎNTREG   Sfântul Ioan din Kronstadt

După cum în cea mai mică particulă din Trupul şi Sângele lui Hristos se află Hristos întreg, asemenea în fiecare gând şi cuvânt bun stă Hristos întreg. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ...

ÎNTRISTAREA   Cuviosul Bonifatie de la Teofania

Cine a biruit patimile, a biruit şi întristarea, pe când cel biruit de patimi nu va scăpa de obezile întristării. Bolnavul se cunoaşte după culoarea feţei: cel cuprins de patimă se dă în vileag prin întristare. Cine iubeşte lumea nu are cum să nu se întristeze, pe când cel ce a dispreţuit lumea este vesel întotdeauna. + + + + ...

ÎNTUNERICUL ŞI LUMINA   Sfântul Tihon din Zadonsk

Vezi că sunt două lucruri care ţi se înfăţişează mereu înaintea ochilor, unul după altul: întunericul – în timpul nopţii, şi lumina – în timpul zilei; şi că din firea noastră cu toţii ne ferim de beznă (căci nimeni nu voieşte să stea în întuneric) şi căutăm lumina. Asemenea şi înaintea ochilor noştri duhovniceşti trebuie pururea să se afle două ...

ÎNVIEREA   Sfântul Nicolae Cabasila

Învierea înseamnă reînnoirea sau restaurarea în starea dintâi a firii omeneşti. Or aşa ceva nu poate fi decât un dar al lui Dumnezeu. Căci, după cum ne-a zidit fără voia noastră, tot aşa ne şi înviază fără să ceară ajutorul nostru. Dar ca să împărăţim împreună cu Hristos, să-L vedem faţă către faţă şi să ne unim cu El, aceasta ...

ÎNVIFORAREA   Sfântul Teofan Zăvorâtul

Amară este bucuria lumii acesteia: vai celui ce se amăgeşte cu ea! Ca o corabie înviforată de valuri se înviforează viaţa mea cu nenorocirile; bucuria deşartă o înrobeşte cu priveliştea desfătărilor. Fii mie cârmaci şi du corabia mea la limanul Tău în Dimineaţa aceea mare când se va rosti hotărârea cea veşnică. + + + + + + + + + ...

ÎNZESTRAREA MINŢII OMENEŞTI   Fericitul Trifon Turkestanov

Prin pogorârea Sfântului Tău Duh, Tu umpli de lumină gândul pictorilor, al poeţilor şi al savanţilor celor înzestraţi cu geniu. Prin puterea Sfatului celui mai presus de fire ajung aceştia să pătrundă proroceşte legile de către Tine întocmite, dezvăluind şi pentru noi adâncul înţelepciunii Tale ziditoare. Prin ale lor lucrări, şi fără să voiască, ei despre Tine vin să ne ...