Proiect desfăşurat sub patronajul bisericii ortodoxe misionare a studenţilor din Cluj-Napoca Fabrica de gânduri bune      

FABRICA LUMINII   Sfântul Nicolae Cabasila

Dacă, cu ajutorul Sfintelor Taine, vor putea avea parte la Ziua Judecăţii de Însuşi Fiul lui Dumnezeu cei care L-au iubit şi au auzit de la El aceeaşi învăţătură pe care I-o dăduse Lui Tatăl, apoi nu e mai puţin adevărat că, pentru aşa ceva, ei trebuiau să se fi împrietenit cu Domnul şi să-şi fi dobândit urechi pentru El ...

FERICIREA CEREASCĂ   Sfântul Nicolae Cabasila

Domnul n-a făcut omenirii numai un bine ca oricare altul, ţinându-Şi pentru Sine partea cea mai bună, ci ne-a făcut părtaşi la însăşi plinătatea Dumnezeirii, încărcându-ne cu toată bogăţia darurilor care se revarsă din Fiinţa Lui. De aceea n-a greşit Sfântul Pavel când a spus că mai ales în Evanghelie „se descoperă dreptatea lui Dumnezeu”, căci dacă există o facere ...

HRĂNITORUL ŞI HRANA SUFLETULUI NOSTRU   Sfântul Nicolae Cabasila

De multe lucruri are lipsă trupul omenesc spre a se susţine în această viaţă: de aer, de lumină, de hrană, de îmbrăcăminte. Toate acestea întreţin în chip firesc trupul şi mădularele lui. Ei bine, niciodată nu avem lipsă în acelaşi timp chiar de toate aceste lucruri, ci de unele ne folosim acum, de altele altădată, după cerinţele clipei şi ale ...

ÎNTRECE STELELE DE PE CER   Sfântul Nicolae Cabasila

Este oare vreo mărturie mai puternică a Bunătăţii lui Dumnezeu şi a iubirii Lui de oameni decât curăţirea sufletului nostru de întinăciunea păcatului prin spălarea cu apă, decât dobândirea Împărăţiei Cereşti prin ungerea du Sfântul Mir sau, în sfârşit, decât ospătarea împreună cu Cel Ce Şi-a dat trupul şi sângele pentru noi? Prin Sfintele Taine oamenii ajung Dumnezeu şi Fii ...

ÎNVIEREA   Sfântul Nicolae Cabasila

Învierea înseamnă reînnoirea sau restaurarea în starea dintâi a firii omeneşti. Or aşa ceva nu poate fi decât un dar al lui Dumnezeu. Căci, după cum ne-a zidit fără voia noastră, tot aşa ne şi înviază fără să ceară ajutorul nostru. Dar ca să împărăţim împreună cu Hristos, să-L vedem faţă către faţă şi să ne unim cu El, aceasta ...

MÂNCAREA STRICATĂ   Sfântul Nicolae Cabasila

Obişnuinţa păcatului este tocmai repetarea deasă a faptelor rele. El e ca o boală încuibată înlăuntrul sufletului pe urma unei mâncări stricare. Acest păcat din obişnuinţă este statornic şi înlănţuieşte sufletul în nişte cătuşe cu anevoie de stricat, robeşte mintea, pe om îl îndeamnă să săvârşească numai rele, ducând la cele mai urâte fapte pe cei pe care-i prinde în ...

MIJLOCIREA SFINTELOR TAINE   Sfântul Nicolae Cabasila

Prin mijlocirea Sfintelor Taine, Hristos vine la noi, îşi face sălaş în sufletul nostru, se face una cu el şi-l trezeşte la o viaţă nouă. O dată ajuns în sufletul nostru, Hristos sugrumă păcatul din noi, ne dă din însăşi viaţa Sa şi din propria Sa desăvârşire, ne face părtaşi la biruinţa Sa – o, cât e de nespusă bunătatea ...

MIREASMA MIRELUI   Sfântul Nicolae Cabasila

Mireasma Mirelui s-a revărsat şi a cuprins cu parfumul ei toată lumea. Nu ne mai rămâne decât să tragem până în fundul plămânilor această bună-mireasmă, căci puterea aceasta de a respira ne-a dat-o Însuşi Mântuitorul şi tot El ne-a dat şi puterea de a ne face liberi şi dea a ne lumina. Pentru că, venind în lume, Mântuitorul nu numai ...

MOARTEA MÂNTUITORULUI   Sfântul Nicolae Cabasila

Moartea Mântuitorului nu poate fi îndeajuns preţuită, chiar dacă, din bunătatea Domnului, ea a ajuns să fie cumpărată de noi, ucigaşii, pe un preţ atât de mic. Domnul a vrut însă şi pe această cale să se preamărească în sărăcie şi necinste, să trăiască în toate ca un rob şi să fie vândut pe preţ de rob, ca astfel să ...

NAŞTEREA OMULUI LĂUNTRIC   Sfântul Nicolae Cabasila

Aici pe pământ se naşte prin durerile facerii omul lăuntric, omul cel nou, cel zidit după chipul lui Dumnezeu, fiind ca un făt în pântecele maicii sale, iar după ce a prins formă deplină, se naşte aşa zicând a doua oară pentru cealaltă lume, desăvârşită şi neveştejită. Căci, după cum copilul trăieşte în pântecele maicii sale la întuneric, plutind şi ...